Städkedjan Sverige AB

ALLIANCEPLUS AB köper Städkedjan Sverige AB

ALLIANCEPLUS stärker sin ställning som facility management bolag på den svenska marknaden genom förvärv av Städkedjan Sverige AB.

ALLIANCEPLUS som är en av Skandinaivens ledande aktörer i servicebranschen, har förvärvat Städkedjan. Städkedjan med verksamhet i huvudsak i Västsverige grundades 1979, omsätter idag 110 MSEK med ca 350 anställda och har genomgått en fantastisk utveckling. Bakgrunden till försäljningen är att Städkedjan vill hitta nya vägar för att fortsätta växa kraftfullt på den svenska marknaden. Att få en ny ägare med resurser och kapacitet som kan bidra till företagets utveckling är då det bästa alternativet för framtiden.

Rengöring

Alla kan hjälpa dig att jaga dammråttor. Vi tar bort dina osynliga städkostnader

Vad skulle vi hitta under mattan, om vi gemensamt gjorde en ordentlig genomgång av dina städkostnader? Ospecificerade extrafakturor? Ökande underhållskostnader på grund av felaktig städning? Städning av utrymmen som inte längre används?

Udgiv indhold

ALLIANCE+ CSR

Alliance + påverkar världen omkring oss och det vill vi ta ansvar för. Vi som företag ansvarar för att bidra till en positiv utveckling - vad gäller miljö, medarbetare och samhälle.

Vi har formulerat ett Corporate Social Responsibility .