Städab Service Partner Sverige AB

ALLIANCEPLUS AB köper Städab Service Partner Sverige AB

ALLIANCEPLUS stärker sin ställning som facility management bolag på den svenska marknaden genom förvärv av Städab Service Partner Sverige AB.

ALLIANCEPLUS som är en av Skandinaivens ledande aktörer i servicebranschen, har förvärvat Städab. Städab med verksamhet i huvudsak i Stockholmsområdet och i Uppland, grundades år 1957. Företaget omsätter idag 65 MSEK och har ca 250 anställda och har genomgått en fantastisk utveckling.

Rengöring

Alla kan hjälpa dig att jaga dammråttor. Vi tar bort dina osynliga städkostnader

Vad skulle vi hitta under mattan, om vi gemensamt gjorde en ordentlig genomgång av dina städkostnader? Ospecificerade extrafakturor? Ökande underhållskostnader på grund av felaktig städning? Städning av utrymmen som inte längre används?

Udgiv indhold

ALLIANCE+ CSR

Alliance + påverkar världen omkring oss och det vill vi ta ansvar för. Vi som företag ansvarar för att bidra till en positiv utveckling - vad gäller miljö, medarbetare och samhälle.

Vi har formulerat ett Corporate Social Responsibility .